Zapraszamy wszystkich na pierwsze piętro, gdzie sympatyczny smok 🐲 zaprasza do lektury naszej wspólnie napisanej baśni “Jedynki” 😃

Konkurs na grzbiet książki!

W dniu 10 maja 2021 roku  odbyło się posiedzenie Jury Konkursu na ozdobny grzbiet książki. W ramach trwającego właśnie Tygodnia Biblioteki wykonamy wspólnie ozdobny portal do biblioteki szkolnej. Zanotowano rekordową liczbę uczestników konkursu – 54 oraz nadesłanych prac – 58, za które wszystkim autorom dziękujemy.

Jury postanowiło przyznać wyróżnienia, które otrzymują:

 • Hanna Czernecka z kl. 1a
 • Jakub Gajec z kl. 2b
 • Antoni Tomala z kl. 4a
 • Jakub Grzebieniarz z kl. 6a
 • Sylwia Gabryel z kl. 8a
 • p. Katarzyna Kordaś – mama uczennicy Zofii Kordaś z kl. 2b

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie!

Szkolna baśń “Jedynki” 🙂

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich  zaprosiliśmy wszystkich czytelników (uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców) do wspólnego pisania baśni. Dziękujemy za udział w naszej zabawie. Dzięki Wam powstała Baśniowa opowieść „Jedynki”. Napisana została przez dzieci i dorosłych, uczniów klas 1-8.

Zapraszamy do lektury!

Szkolna baśń “Jedynki”

Dawno, dawno temu…. W pewnej  odległej krainie żył sobie odważny Elf. Lubił on podróżować i pomagać innym. Jego marzeniem była wyprawa do dalekiej krainy o nazwie “Ertland”. To najskrytsze pragnienie z dzieciństwa.
Pewnego dnia postanowił je spełnić. Wstał rano, poprawił  skrzydełka i wyruszył. Po drodze zobaczył inne elfy,  które były złe i rozżalone.
Co się stało? – zapytał nasz Elf.

Czytaj dalej

Szanowni Państwo

Biblioteka szkolna przedłuża czas składania prac konkursowych na wykonanie
grzbietu wybranej książki. Ostateczny termin oddania pracy – 07.05.21 r.

Wszystkich, którzy chcą jeszcze wziąć udział w wykonaniu ozdobnego portalu, zapraszamy na Google Dysk do folderu BIBLIOTEKA.
Tam znajdziecie instrukcję, jak należy wykonać konkursową pracę.

Uwaga!

Szanowni Państwo informujemy, że biblioteka szkolna będzie otwarta

w czwartek 25.03. od 9-45 do 13.00

                                                          oraz

w poniedziałek 29.03. od 10-45 do 12.00

Kornel Łoboda z klasy 2a otrzymał dzisiaj, jako pierwszy uczeń w naszej szkole, dyplom za ukończenie akcji czytelniczej “Bilet powrotny do biblioteki” Gratulujemy 🙂

Rozstrzygnięcie konkursu „Portret przeciwwirusowy – Zasłoń się książką”

Przedstawiamy zwycięzców konkursu w formie selfie-zabawy „Portret przeciwwirusowy – ZASŁOŃ SIĘ KSIĄŻKĄ”.

„Portret przeciwwirusowy – ZASŁOŃ SIĘ KSIĄŻKĄ” to tytuł konkursu, jaki zorganizowała biblioteka szkolna. Zabawa polegała na stworzeniu zdjęcia w klimacie SLEEVEFACE, czyli kreatywnego selfie z książką.

Celem akcji jest promocja biblioteki, czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób oraz zachęcanie czytelników do twórczej aktywności.

Każdemu uczestnikowi przysługiwało prawo przekazania jednego samodzielnie wykonanego zdjęcia, które nie było wcześniej publikowane. Zdjęcia nie mogły być efektem montażu w programie graficznym. Prace mogły być wykonane przez zespół – liczba osób przygotowujących jedną pracę konkursową mogła liczyć maksymalnie 3 osoby.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Hanna Czernecka klasa 1 a
II miejsce:  Anna Ropek klasa 4 a
III miejsce: Hanna Pączek klasa 6 a

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace. Ocenianie ich było trudne, ale bardzo przyjemne. Zwycięzcom gratulujemy!

Hanna Czernecka

Anna Ropek

Hanna Pączek

Biblioteka przy PSP 1 w Brzesku

Regulamin konkursu Portret przeciwwirusowy ZASŁOŃ SIĘ KSIĄŻKĄ.
Zabawa w klimacie SLEEVEFACE, czyli kreatywne selfie z książką.

Sleeveface – czyli „ubierz się w książkę” – to zabawa zapoczątkowana w 2006 r. Fotografowanie się z książką urosło do rangi popularnego zjawiska, upowszechnionego za sprawą mediów społecznościowych. Zabawa polega na sfotografowaniu okładki książki wraz z twarzą lub sylwetką  tak, aby stanowiły spójną całość.

 1. Organizatorzy akcji
  Organizatorem akcji jest biblioteka przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku
 2. Celem akcji jest:
  1. promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób
  2. zachęcenie do czytania oraz korzystania z zasobów biblioteki
  3. rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  4. zachęcanie czytelników do twórczej aktywności
  5. rozwijanie wyobraźni i kreatywności
  6. popularyzacja twórczości czytelników biblioteki
  7. upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki
  8. promocja szkolnej biblioteki w środowisku lokalnym
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki metodą sleeveface. SLEEVEFACE – ubierz się w książkę, czyli zdjęcie z okładką książki, to zdjęcie przedstawiające osobę z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. W sleeveface potrzebne są jedynie: okładka książki, wyobraźnia i aparat. Dobra zabawa gwarantowana!
 4. Czas trwania konkursu: od 28. 01. do 12. 02. 2021 r.
 5. Termin nadsyłania prac mija 15. 02. 2021 r. o godz.10:00
 6. Uczestnicy: Konkurs jest otwarty dla wszystkich czytelników i sympatyków biblioteki szkolnej w PSP nr 1 w Brzesku, mogą w nim uczestniczyć wszystkie chętne osoby, bez ograniczeń wiekowych.

  Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo przekazania 1 samodzielnie wykonanego zdjęcia. Prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej. Zdjęcia nie mogą być efektem montażu w programie graficznym.

  Praca może być wykonana przez zespół – liczba osób przygotowujących jedną pracę konkursową może liczyć maksymalnie 3 osoby.

 7.  Zdjęcia muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora, telefon, e-mail.
 8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 9. Organizator przyjmuje zdjęcia tylko w postaci elektronicznej.
 10. Zdjęcie mogą być wykonane w dowolnej przestrzeni, jednak zgodnie z zasadami obowiązującej kwarantanny.
 11. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
 12. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.
 13. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2021  roku mailowo pod adresem: edytazachara84@gmail.com. W tytule wiadomości należy podać „Konkurs: selfie z książką.
 14. Do maila należy także dołączyć dobrej jakości fotografie:
  – o rozmiarze minimalnym 800 x 600 pixeli,
  – o rozdzielczości od 150 do 300 dpi,
  – zapisane w formacie jpg,
  – maksymalnie 1 zdjęcie obrazujące jedną pracę
  – rozmiar pracy nie może przekroczyć 10 MB.
 15. Zgłoszone prace będą eksponowane w formie internetowej wystawy pokonkursowej – na stronie internetowej PSP 1i oraz na Facebooku.
 16. Werdykt zostanie ogłoszony 24 lutego 2021 roku na stronie internetowej PSP 1.
 17. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
  – Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
  – Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, spełnienie wymogów formalnych, poziom artystyczny pracy, oryginalność, rozwiązania kompozycyjne
  – Dla autorów najciekawszych prac Organizator ufunduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
  – Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
  – Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika oraz na publikację zdjęć na stronie / stronach organizatora konkursu.

UWAGA!
Przystępując do udziału w akcji promocyjnej, której zasadniczą cześć stanowi konkurs, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz dóbr prawnie chronionych, wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia i promocji konkursu – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997roku (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami), wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć ze swoim wizerunkiem oraz wizerunkami osób znajdujących się na fotografii.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu akcji.