Nauczyciele

Dyrektor szkoły:
mgr Piotr Podłęcki

Język polski:
mgr Agnieszka Szczepanek
mgr Edyta Zachara

Matematyka:
mgr Ewelina Rogóż

Historia:
mgr Małgorzata Kołodziej-Siciarz

Biologia:
mgr Małgorzata Góra

Chemia:
mgr Małgorzata Góra

Geografia:
mgr Marzena Lis

Informatyka:
mgr Ewelina Rogóż
mgr Piotr Podłęcki

Religia:
mgr Barbara Jawor
ks. mgr Marcin Byś

Plastyka:
mgr Katarzyna Licak

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Małgorzata Kołodziej-Siciarz

Doradztwo zawodowe:
mgr Agnieszka Szczepanek

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Bartłomiej Turlej

Język angielski:
mgr Agata Kurek

Język niemiecki:
mgr Judyta Kelner Sukiennik

Wychowanie fizyczne
mgr Rafał Cichoński

Fizyka:
mgr Piotr Podłęcki

Technika:
mgr Piotr Podłęcki

Muzyka:
mgr Iwona Mikołajek

Pedagog szkolny:
mgr Małgorzata Grabarz

Biblioteka:
mgr Edyta Zachara

Nauczanie przedszkolne
i wczesnoszkolne:

mgr Magdalena Wojnicka
mgr Iwona Cięciwa
mgr Magdalena Duda
mgr Małgorzata Stanuszek
mgr Małgorzata Kołodziej-Siciarz
mgr Paulina Kasperczyk
mgr Marzena Lis

Świetlica:
mgr Katarzyna Licak
mgr Małgorzata Góra
mgr Agnieszka Szczepanek
mgr Barbara Jawor
mgr Rafał Cichoński