Warszawa da się lubić…

Uczniowie klasy III c Barbara Dąbrówka, Kinga Wilk, Patryk Król i Filip Solak zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu  „O Naszą Niepodległą – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922”.

GRATULACJE!!!

Film, nad którym pracowali  kilka tygodni „Polacy z wyboru, Ci, którzy pozostawili ślad po sobie”  zakwalifikował grupę   do ogólnopolskiego finału, który odbył się 8 czerwca  w Warszawie, gdzie  ustnie prezentowali  swoją pracę i odpowiadali na pytania komisji.

W  finale konkursu  wzięło udział 122  uczniów szkół podstawowych, gimnazjów  i  szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski, którzy  tworzyli prace pisemne, fotograficzne i multimedialne.

Dwudniowy wyjazd do Warszawy stał się też okazją do zwiedzenia Pałacu w Wilanowie i warszawskiej starówki.

zdjęcia

Opiekunami wyjazdu były p. Małgorzata Grabarz i p. Dorota Kwaśniak