Sekretariat szkoły

czynny codziennie
7:00 – 15:00

sekretarz szkoły:
Ewa Duśko