Uwaga!

Konkurs klasowy o Królowej Jadwidze
„O Puchar Królowej Jadwigi”
W związku ze zbliżającym się Świętem Patrona
zapraszamy klasy: IV – VIII
do udziału w konkursie wiedzy ze znajomości życiorysu Królowej Jadwigi
oraz legendy pt. „Wasze miecze będą leżały u stóp króla”

Klasy w dniu  5 czerwca 2023r. (poniedziałek) rozwiążą test
Materiały do konkursu otrzymają wychowawcy klas.

Można też zaglądnąć na stronę: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Andegawe%C5%84ska

KONKURS biblioteczny „Karykatury patronów roku 2023”- WYNIKI

Mamy zwycięzców konkursu bibliotecznego. Młodzi artyści zmagali się z trudnym zadaniem – wykonaniem karykatury jednego z patronów roku 2023.

Komisja konkursowa I miejsce przyznała Oskarowi Radeckiemu – uczniowi klasy 4a , a wyróżnienia – Kamilowi, Jakubowi i Kacprowi Rzepeckim- również z klasy 4a.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2023 roku.

Karykatury PATRONÓW ROKU 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie „Karykatury patronów roku 2023”

Zasady Konkursu:
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4 – 8  PSP nr1 w Brzesku. Zadaniem jest wykonanie karykatury patrona roku 2023 dowolną techniką (rysunek, malarstwo, grafika, grafika komputerowa, kolaż itp.) na kartce o formacie A3.

Praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko portretowanej postaci (wkomponowane w pracę)
 • lata życia danej osoby
 • mile widziany charakterystyczny dla niej cytat.

Podpisane karykatury (imię, nazwisko, klasa) należy przynieść
do biblioteki szkolnej do 28.04.2023r.

Gorąco zachęcamy do udziału!

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O PARKACH NARODOWYCH

Cele konkursu:

 • Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony przyrody w polskich parkach narodowych
 • Propagowanie idei akceptacji ochrony przyrody
 • Szerzenie postaw proekologicznych

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII

2. Uczeń uzupełnia test, w którym znajdują się pytania zamknięte jednokrotnego wyboru. Uczeń z najwyższą sumą punktów zajmuje pierwsze miejsce, ocenę celującą cząstkową z geografii lub biologii oraz nagrodę rzeczową. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez uczniów nastąpi dogrywka w dniu wyznaczonym przez organizatora.

3. Zakres wiedzy do konkursu:

 • Podręcznik do geografii  dla klasy 7
 • Informacje podane na stronach:

https://www.ekoportal.gov.pl/dane-o-srodowisku/polskie-parki-narodowe

https://zpe.gov.pl/a/parki-narodowe/DnJcpzotD

4. Konkurs odbędzie się dnia 21.04.2023 r o godzinie 10.45 w sali geograficznej

5. Zgłoszenia do konkursu do dnia 17.04.2023 przyjmują organizatorzy: B.Ćwioro, M.Góra

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

plakat

MOJA EKO – TORBA

Cele konkursu:                                                 

 • rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci
 • wzmacnianie zachowań proekologicznych
 • wdrażanie dzieci do kreatywnego spędzania wolnego czasu

REGULAMIN KONKURSU:

1. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas 1 – 4 oraz oddziału 0
 • praca polega na zaprojektowaniu grafiki (ilustracji) na eko-torbę,
 • temat grafiki/ilustracji musi być związany z ekologią (z zachowaniami proekologicznymi),
 • praca plastyczna w formie płaskiej na papierze formatu A4,
 • praca z użyciem farb lub narzędzi kreślarskich (kredki, pastele, pisaki itp.)
 • autor może wykonać tylko jedną pracę,
 • praca nie może być zbiorowa,
 • w pracy konkursowej może pomagać rodzic lub nauczyciel,

2. Kryteria oceny:

 • pomysłowość,
 • zgodność tematyką konkursu,
 • estetyka wykonania,
 • wkład dziecka w pracę,

3. Zasady przyjmowania prac:

 • termin składania prac – 20.04.2023 r do pań: B. Ćwioro, M.Góra 

4. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • w konkursie zostaną przyznane miejsca od I-III, autorzy tych prac zostaną nagrodzeni eko-torbą z grafiką swojego autorstwa oraz dyplomem 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Organizatorzy: B. Ćwioro, M. Góra

Wyniki konkursu językowo-plastycznego

Jest nam bardzo miło ogłosić wyniki szkolnego konkursu językowo-plastycznego, który polegał na zobrazowaniu wybranego cytatu z książki Antoine de Saint Exupery’ego pt. „Mały książę”. Praca miała łączyć tekst (w j. angielskim lub niemieckim) i wizualizację oraz zawierać jak najwięcej elementów, takich jak: kolor, akcja, ruch, humor lub abstrakcja.

Oto lista laureatów:

I miejsce – Gabriela Pukal (kl.4a) i Anna Ropek (kl. 6a)
II miejsce – Milena Koczwara (kl. 4b)
III miejsce – Lena Folmer (kl. 4b) i Mateusz Jankowski (kl. 8a)
Wyróżnienie – Nikola Świątek (kl. 4a)

Wszystkim serdecznie gratulujemy 😊

Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej

9 marca br. w PSP nr 2 w Brzesku odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów. Z dumą informujemy, że Oliwia Ledzińska z kl. 4b oraz Jakub Grzebieniarz z kl. 8a zajęli III miejsca.

Mamy nadzieję, że udział w konkursie przyczynił się do poznania zasad i przepisów przeciwpożarowych. Gratulujemy!