Złota jesień w obiektywie – konkurs fotograficzny

W celu propagowania piękna polskiej przyrody, popularyzowania wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz wszechstronnego rozwoju fotografii przyrodniczej już po raz trzeci w naszej szkole organizowany jest konkurs fotograficzny, tym razem pod nazwą “Złota jesień w obiektywie”. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej niezwykłe miejsca na tle piękna jesiennej przyrody.  Prace powinny w sposób niekonwencjonalny ukazywać klimat i nastrój fotografowanego miejsca. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konkursie.

Wyniki III quizu wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych

Dnia 8 października 2021 roku został przeprowadzony III szkolny konkurs wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Oto wyniki:

I miejsce: Bartosz Szczepański- klasa 7a.

II miejsce: Gabriel Sukiennik- klasa 5a.

III miejsce ex aequo: Martyna Nowak i Wiktor Migdacz- klasa 4a.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie !

III szkolny konkurs wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych

8 października 2021 odbył się w naszej szkole już po raz trzeci szkolny konkurs wiedzy o krajach anglo-  i niemieckojęzycznych. Łącznie wzięły w nim udział  22 osoby, a byli to uczniowie z klasy 4a, 5a i 7a. Już po weekendzie dowiemy się, kto tym razem okazał się najlepszym znawcą geografii, historii i kultury krajów anglo- i niemieckojęzycznych.

Regulamin konkursu plastycznego „Bezpieczni w ruchu drogowym”

I. ADRESACI KONKURSU

Konkurs przewidziany jest dla:

 • dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I , II, III
 • uczniów klas IV, V i VII

II.CELE KONKURSU

 • popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym
 • kształtowanie  właściwych nawyków niezbędnych do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym
 • kształtowanie postaw społecznych ; pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych kształtowanie umiejętności przewidywania skutków lekceważenia zasad, przepisów
 • wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia

III. WYMAGANIA KONKURSOWE

 • Format A3, technika dowolna
 • Imię i nazwisko oraz klasa wykonawcy pracy plastycznej

IV. KRYTERIA OCENY:

 • Praca plastyczna musi odzwierciedlać temat i cele konkursu
 • Oceniana będzie pomysłowość oraz estetyka prac
 • Przy wykonaniu prac dopuszcza się pomoc osób dorosłych
 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę
 • Organizatorzy nie zwracają przekazanych na konkurs prac
 • Komisja spośród prac biorących udział w konkursie i spełniających kryteria wyłoni 5 zwycięskich prac

V. Prace należy złożyć  do: 14.10.2021 do:  wychowawców klas (klasy młodsze) lub nauczyciela plastyki (klasy IV,V ,VII)

Ogłoszenie wyników konkursu: 25.10.2021

Przystąpiliśmy do XI edycji konkursu „Odblaskowa szkoła”

Celem konkursu  jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Regulamin konkursu zawiera działania promujące bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. A wiec do dzieła! Mamy nadzieję na wsparcie i pomoc w realizacji zadań przewidzianych wspomnianym regulaminem.

ROZDANIE NAGRÓD

W dniu Święta Szkoły rozdano nagrody dla zwycięzców:

 • II szkolnego konkursu wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych
  I miejsce – Bartosz Szczepański (kl.6a)
  II miejsce – Hanna Pączek (  kl.6a ) i Gabriel Sukiennik (kl.4a)
  III miejsce – Izabela Duch ( kl. 8a ) i Bartłomiej Kępa (kl. 8a)
  Wyróżnienie – Samuel Kostrzewa-Seyoum (kl. 8a) i Jakub Majczak (kl. 4a)
 • Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Międzygwiezdny Pył”
  Wyróżnienie –  Hanna Czernecka (kl. 1a)

 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów 🙂

Szkolny konkurs matematyczny

CELE KONKURSU:

 1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
 2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
 3. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
 4. Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
 5. Budzenie nawyku współzawodnictwa.
 6. Dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukces

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs obejmuje treści programowe edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Konkurs przebiega na etapie szkolnym.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I.
 4. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań wynosi 40 minut.
 5. Konkurs odbędzie się dnia 14 czerwca 2021r. w Szkole Podstawowej nr 1
  w Brzesku.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

 1. Oceny rozwiązanych zadań dokonuje nauczyciel organizujący konkurs, według ustalonego kryterium punktowego.
 2. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.
 3. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie wszystkich uczniów z klas pierwszych.

Organizator: Magdalena Wojnicka