REKRUTACJA

Wyróżnione

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku informuje o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

do klasy pierwszej dzieci siedmioletnich, urodzonych w roku 2017, tj.

• dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych złożonego do dnia 04.03.2024r. włącznie,

• dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) złożony w terminie od 06.03.2024 do 22.03.2024.

do oddziału przedszkolnego „0” dzieci sześcioletnich, urodzonych w roku 2018, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych złożony w terminie od 26.02.2024 do 11.03.2024.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych znajdują się w Zarządzeniu Nr 30/2024 Burmistrza Brzeska z dnia 30.01.2024r.

Druki rekrutacyjne są dostępne w poniższych plikach lub w sekretariacie szkoły.

* Zapisy i przyjmowanie zgłoszeń lub wniosków prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

* Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 14/6863290.

Zarządzenie Burmistrza Brzeska

Druki dotyczące zapisania dziecka do klasy pierwszej:

dzieci zamieszkałe w obwodzie PSP Nr 1:
Zgłoszenie zapisu dziecka do klasy 1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania

– dzieci zamieszkałe poza obwodem PSP Nr 1:
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1
Oświadczenie rodzica o woli przyjęcia dziecka do klasy 1

Druki dotyczące zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego 0:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 0
Oświadczenie rodzica o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego 0
Oświadczenie o miejscu zatrudnienia
Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w oddziale przedszkolnym.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Harmonogram spotkań z rodzicami dla klas 1-7
 w dniu 16.01. 2024r. (wtorek)

Godzina 16.15

Klasa 5b – sala 14
Klasa 7a – sala 16
Klasa 1a – sala 4
Klasa 1b – sala 2

Godzina 17.00

Klasa 2b – sala 9
Klasa 3a – sala 10
Klasa 3b – sala 7
Klasa 3c – sala 5
Klasa 4a – sala 11
Klasa 4b – sala 15

Godzina 17.45

Klasa 1c – sala 3
Klasa 2a – sala 8
Klasa 5a – sala 13
Klasa 6a – sala 16

Dyżur nauczycieli od godziny 16.30 do 18.30

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Harmonogram spotkań z rodzicami dla klas 1-7
w dniu 21.11. 2023r. (wtorek)

Godzina 16.15

Klasa 5b – sala 14
Klasa 7a – sala 16
Klasa 1a – sala 4
Klasa 1b – sala 2

Godzina 17.00

Klasa 2b – sala 9
Klasa 3a – sala 10
Klasa 3b – sala 7
Klasa 3b – sala 7
Klasa 3c – sala 5
Klasa 4a – sala 11
Klasa 4b – sala 15

Godzina 17.45

Klasa 1c – sala 3
Klasa 2a – sala 8
Klasa 5a – sala 13
Klasa 6a – sala 16

Dyżur nauczycieli od godziny 16.30 do 19.00

Ogłoszenie

Harmonogram spotkań

Godzina 16.15

Klasa 5b – sala 14
Klasa 7a – sala 16
Klasa 1a – sala 4
Klasa 1b – sala 2
Klasa 1c – sala 3

Godzina 17.15

Klasa 2b – sala 9
Klasa 3a – sala 10
Klasa 3b – sala 7
Klasa 3c – sala 5
Klasa 4a – sala 11
Klasa 4b – sala 15

Godzina 18.15

Klasa 2a – sala 8
Klasa 5a – sala 13
Klasa 6a – sala 16Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się
w piątek 23 czerwca 2023r. na sali gimnastycznej o godzinie:
9.00 – klasy 4, 5, 6, 8
11.00 – klasy 0, 1, 2, 3

Msza święta kończąca rok szkolny – środa, godzina 18.00
w kościele NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku

Szkoła Muzyczna zaprasza

To już ostatnie dni zapisów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku. Wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia wniosków, w  terminie do 12 maja 2023 r.

Wnioski elektroniczne dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”.