SZCZĘŚLIWY NUMEREK

Rada Samorządu Uczniowskiego informuje , że dnia 01.10.2018r r funkcjonuje w naszej szkole  SZCZĘŚLIWY NUMEREK.

Każdego dnia przed 1 lekcją (czyli przed godziną  8.05)  losowany jest numerek , następnie wywieszony zostaje  w widocznym miejscu na parterze. Uczeń z wylosowanym numerkiem  nie jest pytany w tym dniu , nie musi pisać kartkówek (jeśli chce – może). Natomiast szczęśliwy numerek nie zwalnia go od pisania    wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów.

W związku z DNIEM CHŁOPAKA w dniu 01.10.2018r wszyscy chłopcy mają

                                           SZCZĘŚLIWY NUMEREK