Zmiana terminu spotkań z rodzicami!!!

Zebranie z rodzicami odbędzie się dnia
13 maja 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Spotkanie Rady Rodziców oraz przedstawicieli
klas 3 gimnazjum i 8 szkoły podstawowej z dyrekcją szkoły o 16.30