Spotkanie z panem policjantem

26.09.2019r. odbyło się spotkanie uczniów klas: O,1a i 1b z panem aspirantem Stanisławem Gawlikiem z Komendy Powiatowej Policji  w Brzesku, którego tematem było bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Pan policjant rozmawiał z dziećmi
o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, o konieczności zachowania ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z samochodu i autobusu, o zapinaniu pasów  podczas podróży samochodem. Zwrócił uwagę  uczniów na niebezpieczeństwa związane
z poruszaniem się w ruchu drogowym, omówił sposoby ich unikania i pokonywania. Przypomniał o telefonach alarmowych , mówił o  potrzebie zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi oraz o sposobach zapobiegania niebezpieczeństwom,
z którymi możemy mieć do czynienia w szkole , w domu i na podwórku.

 Nasz gość podkreślił  ważną rolę  elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien  zawsze nosić.

W dalszej części spotkania dzieci odpowiadały na zadawane pytania, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się na drodze ,przy czym wykazały się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na koniec spotkania pan policjant pokazał uczniom sygnały alarmowe w pojeździe,
z którego korzysta policja.

Dziękujemy  panu aspirantowi za miłe i pouczające spotkanie.

zdjęcia

Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

26.09.2019r uczniowie klas: 0, 1a i 1b oraz klasy 7a wzięli udział w spotkaniu z ratownikami medycznymi i wolontariuszami Malty – Służby Medycznej panią Patrycją i panem Bartłomiejem. Celem spotkania było zapoznanie  dzieci z pracą ratownika medycznego, informacja o sposobach reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia  oraz umiejętność korzystania z telefonów alarmowych. Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli możliwość aktywnego udziału w ćwiczeniach praktycznych, które wykonywali z prawdziwym zaangażowaniem. Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy i dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci, stąd też cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy zdawali pytania świadczące o tym że temat pierwszej pomocy nie jest im zupełnie obcy.

Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć wyposażenie karetki Stowarzyszenia.

Dziękujemy  za przeprowadzenie spotkań z uczniami, w czasie których  doskonalili umiejętności praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dane im było również poznać wolontariuszy, prawdziwych pasjonatów, bezinteresownie niosących pomoc potrzebującym. Przykład wolontariuszy godny naśladowania. Dziękujemy.

zdjęcia