Nasi goście

23.01.2020 gościliśmy w szkole psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku panie, które przeprowadziły w klasie 7a warsztaty integracyjne. W czasie zajęć omówiono i ćwiczono umiejętności  niezbędne do nawiązania prawidłowych relacji z innymi;

  • komunikacyjne: umiejętności uważnego słuchania, nadawania,
  • komunikacji niewerbalnej i werbalnej,
  • rozwiązywania konfliktów,
  • pracy zespołowej,
  • zachowań asertywnych

Uczniowie słuchali, aktywnie  ćwiczyli i mamy nadzieję –  wykorzystają nabyte umiejętności w praktyce. Dziękujemy paniom za ciekawą i pożyteczną lekcję wychowawczą.