Zapraszamy do udziału w Szkolnym konkursie kolęd i pastorałek

W konkursie mogą uczestniczyć: soliści  i zespoły rodzinne  (dzieci i dorośli)
w kategoriach: wokalnej i instrumentalnej dla klas  0 – III  i   IV – VIII. .

Każdy uczestnik powinien zaprezentować jedną wybraną kolędę, pastorałkę lub piosenkę bożonarodzeniową w języku polskim, nagraną w formie filmiku. Zadbajmy  o świąteczne akcenty i elegancki strój.

Termin zgłoszeń upływa 18 grudnia. 

Nagrania proszę przesłać poprzez we transfer lub dysk google na adres iwmm1978@gmail.com w tytule Szkolny konkurs kolęd i pastorałek.

kartka zgłoszenie (plik do pobrania)