Uwaga ósmoklasiści!

Poniżej macie link do strony, na której będą zamieszczone wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz instrukcję do tego, jak sprawdzić swoje wyniki.

wyniki

instrukcja