KOLEŻANKI I KOLEDZY!!!

Zobacz, ile jesieni!
Pełno jak w cebrze wina,
A to dopiero początek,
Dopiero się zaczyna…Julian Tuwim

Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w   KONKURSIE „JESIENNE STOLIKI” czyli  prezentacji kompozycji  utworzonych z darów jesieni (zwłaszcza tych  które są zdrowe i powinny znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie) .

Konkurs  odbędzie się 20.10.2020r.Klasy przygotowują jesienne stoliki w swoich salach lekcyjnych. Uczniowie samodzielnie przygotowują swój stolik ( mogą korzystać tylko z pomocy wychowawcy ) .Prezentację jesiennych darów przygotowujemy wykorzystując jeden stolik. Chętne klasy zgłaszają swój udział w konkursie   do 19.10.2020r   do pani pedagog.

Zapraszamy do udziału w AKCJI ZNICZ

„Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz
z pielęgnowania tradycji i ocalenia pamięci zbiorowej,
która stanowi o przyszłości i wielkości narodu”. (Jerzy Waldorff)

Pamiętamy o tych, którzy swoje życie oddali za to abyśmy w pokoju mogli się uczyć, pracować i żyć. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do zbiórki zniczy, które zapalimy  na grobach żołnierzy poległych w walce o wolność i niepodległość. Znicze należy przynosić do pani pedagog do dnia 30.10.2020