Konkurs na recenzję ulubionej książki

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie na recenzję ulubionej książki:
“Książka, którą warto  przeczytać”.

Zapoznaj się z regulaminem, podejmij decyzję, napisz, weź udział i wygraj nagrody!  

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs na recenzję ulubionej książki ”, jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest biblioteka działająca w PSP nr 1 w Brzesku
 3. Prace zawierające recenzję ulubionej książki powinny zostać dostarczone do p. Edyty Zachary (biblioteka szkolna) do 30. 10. 2020 r.

II. CELE KONKURSU:

 1. Popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania.
 2. Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.
 3. Promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej.
 4. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej PSP 1 w Brzesku.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki. Każdy uczestnik składa 1 recenzję.
 3. Prace powinny być czytelne, starannie napisane ciemnym długopisem lub na komputerze i opisane według wzoru:
  Imię i nazwisko oraz klasa uczestnika konkursu
  Tytuł i autor recenzowanej książki


IV. NAGRODY:

 1. Nagrodami w Konkursie są książki. Przyznane zostaną trzy wyróżnienia.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.