78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim  – wybuchło na terenie warszawskiego getta
19 kwietnia 1943 roku i trwało do połowy maja 1943 roku.
Było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko hitlerowcom, jak również pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. Bezpośrednią przyczyną powstania była likwidacja getta warszawskiego
i stopniowe mordowanie jego mieszkańców, dokonywane w ramach podjętego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów

#AkcjaŻonkile 2021 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1