Najwybitniejsi pisarze i poeci niemieccy

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) – niemiecki poeta przełomu XVIII i XIX wieku, najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiej, a także jeden z najbardziej znaczących w skali światowej, dramaturg, prozaik.

Najważniejsze dzieła:

„Cierpienia Młodego Wertera”
„Król Olch”
„Faust”

Friedrich Schiller (1759-1805) – niemiecki poeta, filozof, historyk, estetyk, teoretyk teatru     i  dramaturg, przedstawiciel tzw. klasyki weimarskiej

Najważniejsze dzieła :

„Wilhelm Tell”
„Maria Stuart”
„Oda do radości”

Wilhelm Karl Grimm (1786-1859) i Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) Dwaj rodzeni bracia, pisarze i uczeni niemieccy, którzy dużą część swoich dzieł publikowali wspólnie.

Autorzy Baśni braci Grimm.

Thomas Mann (1875-1955) –  Prozaik i eseista, laureat literackiej nagrody Nobla w 1929. Uznany za najwybitniejszego pisarza niemieckiego pierwszej połowy XX wieku i jednego z najwybitniejszych, obok m.in. Goethego, w dziejach literatury niemieckojęzycznej

Najważniejsze dzieła :

„Buddenbrookowie”
„Śmierć w Wenecji”
„Czarodziejska góra”
„Doktor Faustus”

Günter Grass (1927-2015) – Pisarz narodowości niemiecko-kaszubskiej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1999 roku. Doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1993 Rada Miasta przyznała pisarzowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Najważniejsze dzieła:

Trylogia gdańska – powieści:
„Blaszany bębenek”
„Kot i mysz”
„Psie lata”