Koleżanki i koledzy!

Rada Samorządu Uczniowskiego  informuje, że od dnia 04.10.2021r.
funkcjonuje w naszej szkole SZCZĘŚLIWY NUMEREK (dla klas: 4a, 5a, 7a).

Każdego dnia przed 1 lekcją (czyli przed godziną 8.00) losowany jest numerek, następnie wywieszony zostaje w widocznym miejscu na parterze (obok pokoju nauczycielskiego). Uczeń z wylosowanym numerkiem nie jest pytany w tym dniu, nie musi pisać kartkówek (jeśli chce – może).  Natomiast szczęśliwy numerek nie zwalnia go od pisania wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów.

WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY SZCZĘŚLIWYCH NUMERKÓW 😁