Odblaskowa Szkoła

W cyklu zajęć edukacyjnych uczniowie 2a zapoznali się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, a w szczególności  z bezpiecznym poruszaniem się pieszego. W ramach zajęć plastycznych wykonali poznane znaki ostrzegawcze, informacyjne,  zakazu oraz nakazu. Wszystkim dzieciom ogromną radość przyniosły zajęcia, na których samodzielnie wykonali makiety jezdni,  a następnie odegrali ruch uliczny. Nie zabrakło również zabaw i prezentacji  z wykorzystaniem odblasków oraz gier edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem na drodze.