Przystąpiliśmy do XI edycji konkursu „Odblaskowa szkoła”

Celem konkursu  jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Regulamin konkursu zawiera działania promujące bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. A wiec do dzieła! Mamy nadzieję na wsparcie i pomoc w realizacji zadań przewidzianych wspomnianym regulaminem.