Święto Niepodległości

Jak co roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi uroczyście obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W podniosły nastrój tego dnia wprowadziły uczniów naszej szkoły odświętne stroje, lekcje o tematyce patriotycznej, ale także wspólny śpiew „Mazurka Dąbrowskiego”, który odbył się godz. 11.11 – w ten sposób uczciliśmy Niepodległość oraz wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do Hymnu”

11 listopada – to okazja do przypomnienia tragicznych losów naszej ojczyzny, jej drogi do odzyskania upragnionej wolności, to okazja do wskrzeszenia w pamięci ludzi, którzy o nią walczyli oraz budowania świadomości, że „wolność” stale trzeba zdobywać.

„Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać.
Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie”.
(Jan Paweł II)

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

Przed Świętem Niepodległości klasa 2b wybrała się pod Pomnik Nieznanego Żołnierza. Oddaliśmy hołd poległym za Ojczyznę w latach 1914 – 1920 poprzez zapalanie zniczy i cichą modlitwę.