Uzyskaliśmy Certyfikat – Dyplom za zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF

W ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF – Pomoc dla Jemenu – podjęliśmy różnorodne działania, które zostały ujęte w szkolnym programie o prawach człowieka „Każdy swoje prawa ma – mama, tata, ty i ja” : w klasie 8 – zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące: praw człowieka, praw dziecka, organizacji chroniących praw człowieka, przyczyn łamania praw człowieka; przeprowadzono lekcje dot. sytuacji dzieci w Jemenie – wykorzystując materiały udostępnione przez UNICEF, w klasach: 8, 6 i 4 przeprowadzono konkurs plastyczny „MAM WŁASNĄ GODNOŚĆ… CZYLI O PRAWACH DZIECKA” na temat interpretacji wybranych przez uczniów praw dziecka – wzięło w nim udział 9 uczniów.  W trakcie realizacji jest obecnie konkurs plastyczny na plakat „Dzieci w Jemenie” przedstawiający sytuację dzieci w ogarniętym wojną Jemenie – dla klasy 8 i 6.
W klasach młodszych: zrealizowano zajęcia nawiązujące do praw dziecka – wykorzystano materiały UNICEF, udostępniono książeczkę o prawach dziecka, plan lekcji z prawami, kolorowanki i ćwiczenia.
W klasie 1b i 0″ 20 listopada 2020r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
z UNICEF – wszyscy uczniowie solidaryzując się z innymi byli ubrani na niebiesko.
Na korytarzach szkolnych przygotowano również gazetki dotyczące praw dziecka, praw człowieka i ochrony praw człowieka. W ten sposób poszerzyliśmy naszą wiedzę, ale także uświadomiliśmy sobie, że ważne są prawa wszystkich dzieci na świecie.