Koleżanki i koledzy!

Przypominamy i zapraszamy wszystkie klasy do udziału w przygotowaniu kulturalnych rymowanek pt. „Mądra głowa- piękne słowa”

Uczniowie układają hasło- rymowankę na temat  poprawnego i ładnego wypowiadania się. Swoje pomysły wywieszają w dniu 21.02.2022r na tablicach przygotowanych  na parterze szkoły.

Samorząd Uczniowski