Koleżanki i koledzy!

Proponujemy wszystkim klasom udział we wspólnym układaniu haseł i rymowanek na temat  „Rymujemy, bezpiecznie  się zachowujemy!”


Uczniowie układają hasło- rymowankę na temat konieczności bezpiecznych zachowań w domu, szkole i na ulicy. Swoje pomysły wywieszają do  dnia 26.10.2022r na tablicach przygotowanych  na parterze szkoły.

Rada SU  zbierze rymowanki i utworzy 
REGULAMIN BEZPIECZNEGO UCZNIA JEDYNECZKI!

Samorząd Uczniowski