Przystąpiliśmy do VII edycji ogólnopolskiej akcji BohaterON

BOHATERON 2022 –
WARTO PAMIĘTAĆ O HISTORII – VII EDYCJA

Pokażmy, że jesteśmy dumni  Powstańców Warszawskich!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku.  W ramach poprzednich edycji przygotowywaliśmy i wysyłaliśmy kartki do Powstańców, laurki, listy, pamiątki, plakaty itp., w tym roku organizatorzy zapraszają do włączenia się do akcji: Dumni z Powstańców – Pokaż, że pamiętasz!

„Dumni z Powstańców” to wirtualne miejsce pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Portal stanowi kontynuację, rozpoczętej w 2016 roku w – akcji „Kartka dla Powstańca”. Jest to kolejny istotny krok, by o Powstańcach Warszawskich pamiętać jak najdłużej.

nauczyciel historii, opiekun SU