Zajęcia świetlicowe dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W ramach projektu „Odblaskowa szkoła”, na świetlicy szkolnej został zorganizowany tydzień wiedzy o bezpieczeństwie. Dzieci miały okazję przypomnieć sobie zasady prawidłowego uczestniczenia w ruchu drogowym, poznały wiele znaków drogowych oraz wykazały się ogromnym zaangażowaniem w czasie tworzenia prac plastyczno – technicznych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym