12 marca to Dzień Matematyki

Matematyka uważana za królową nauk  obchodzi dzisiaj  swoje święto. Znawcy tematu twierdzą, że matematyka może być  przyjemna i dawać dużo radości. Święto zostało zapoczątkowane przez organizację “World Education Games” w 2007 roku. W Polsce pierwsze obchody Dnia Matematyki odbyły się 12 marca 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Dzień Matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki.

Matematyka jest miarą wszystkiego.(Arystoteles)