Konkurs „Najpiękniejsza choinka”

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są znakomitą okazją do zaprezentowania talentów i pomysłów plastycznych naszych uczniów w formie nieodłącznego świątecznego symbolu – choinki. Aby ten coroczny czas przygotowań wprowadził dzieci w magiczny nastrój Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami ogłasza szkolny konkurs plastyczny pt.:

NAJPIĘKNIEJSZA CHOINKA
w formie przestrzennej”.

CELE KONKURSU:

– wprowadzenie w klimat Świąt Bożego Narodzenia
– kultywowanie tradycji świątecznych
– rozwijanie wyobraźni plastycznej i zdolności manualnych
– inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych

REGULAMIN KONKURSU

Informacje ogólne:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III oraz IV-VII
 2. Organizatorem jest SU wraz z opiekunami PSP nr 1 w Brzesku
 3. Prace konkursowe będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
  I kategoria: oddział”0” oraz klasy I-III
  II kategoria: klasy IV-VII
 4. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatora.
 5. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Organizatora komisja.
 6. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zasady konkursu:

 1. Forma prac: przestrzenna (technika dowolna), choinka może być wykonana do max.50cm
 2. Ilość dostarczonych prac przez jednego uczestnika – 1 praca.
 3. Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę: pomysł, oryginalność, estetykę.
 4. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko ucznia, klasa.

TERMIN KONKURSU:

Prace należy dostarczyć do dnia 11.12.2023 do opiekunów SU lub wychowawców klas