Pamiętamy…

Dzień 13 kwietnia – symboliczna rocznica zbrodni  katyńskiej. Święto upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej dokonane przez NKWD.

Zbrodnia katyńska to zbrodnia kwalifikowana jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia komunistyczna i zbrodnia ludobójstwa, popełniona przez NKWD.