SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

plakat

MOJA EKO – TORBA

Cele konkursu:                                                 

 • rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci
 • wzmacnianie zachowań proekologicznych
 • wdrażanie dzieci do kreatywnego spędzania wolnego czasu

REGULAMIN KONKURSU:

1. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas 1 – 4 oraz oddziału 0
 • praca polega na zaprojektowaniu grafiki (ilustracji) na eko-torbę,
 • temat grafiki/ilustracji musi być związany z ekologią (z zachowaniami proekologicznymi),
 • praca plastyczna w formie płaskiej na papierze formatu A4,
 • praca z użyciem farb lub narzędzi kreślarskich (kredki, pastele, pisaki itp.)
 • autor może wykonać tylko jedną pracę,
 • praca nie może być zbiorowa,
 • w pracy konkursowej może pomagać rodzic lub nauczyciel,

2. Kryteria oceny:

 • pomysłowość,
 • zgodność tematyką konkursu,
 • estetyka wykonania,
 • wkład dziecka w pracę,

3. Zasady przyjmowania prac:

 • termin składania prac – 20.04.2023 r do pań: B. Ćwioro, M.Góra 

4. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • w konkursie zostaną przyznane miejsca od I-III, autorzy tych prac zostaną nagrodzeni eko-torbą z grafiką swojego autorstwa oraz dyplomem 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Organizatorzy: B. Ćwioro, M. Góra