DYŻUR WAKACYJNY

Informacja dla Rodziców dotycząca funkcjonowania
oddziału przedszkolnego „0”
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku
w okresie dyżuru wakacyjnego od 15.07.2024 do 28.07.2024

1. Do 15 maja 2024 r. należy zgłosić wolę uczęszczania dziecka do swojego Przedszkola wg harmonogramu ustalonego przez Organ Prowadzący.

2. W okresie od 15 maja do 31 maja 2024r. przyjmowane będą zapisy dzieci z innych przedszkoli Gminy Brzesko na wolne miejsca. Decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

3. Praca oddziału przedszkolnego „0” odbywać się  będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

4. Rodzice wnoszą opłatę za wyżywienie dziecka w oddziale przedszkolnym „0” w terminie do 15 sierpnia 2024r.

5. Do 21 czerwca 2024r. należy złożyć w oddziale przedszkolnym „0” porozumienie na dyżur wakacyjny