Klasa „ 2b ” została uczestnikiem projektu eTwinning pt „Komunikacja wielokulturowa”.

Program eTwinning jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Szkoły w całej Europie realizują projekty edukacyjne przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi internetowych i technologii komunikacyjno-informacyjnych.


Podczas realizacji projektów uczniowie i nauczyciele w praktyce doskonalą języki obce niezbędne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską. Ważną cechą eTwinningu jest to, że program zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, realizując w ten sposób swój podstawowy cel: rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych.

Klasa „2B” została uczestnikiem projektu eTwinning pt: „Komunikacja wielokulturowa”. W skład projektu wchodzą cztery szkoły  podstawowe (PSP nr 1 w Brzesku, Szkoła z Puław, Szkoła z Czech oraz Szkoła ze Słowacji ). Celem tego projektu jest poznanie szkół partnerskich, ich kultur, podstawowych zwrotów w językach: czeskim, słowackim. Naszym pierwszym wykonanym zadaniem była wymiana zakładek do książek między szkołami uczestniczącymi w projekcie.