Bohateron 2023

Bohateron 2023 – WARTO PAMIĘTAĆ O HISTORII – VIII edycja

Przystąpiliśmy do VIII edycji ogólnopolskiej akcji BohaterON
Pokażmy, że jesteśmy dumni  Powstańców Warszawskich!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. W ramach poprzednich edycji przygotowywaliśmy i wysyłaliśmy kartki do Powstańców, laurki, listy, pamiątki, plakaty itp., od ubiegłego roku organizatorzy zapraszają do włączenia się do akcji: Dumni z Powstańców – Pokaż, że pamiętasz!

https://wpis.dumnizpowstancow.pl/o-akcji

„Dumni z Powstańców” to wirtualne miejsce pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Portal stanowi kontynuację, rozpoczętej w 2016 roku  – akcji „Kartka dla Powstańca”. Jest to kolejny istotny krok, by o Powstańcach Warszawskich pamiętać jak najdłużej.

Każdy wpis na portalu https://wpis.dumnizpowstancow.pl/ to znacznik na mapie Polski symbolizujący dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich oraz młodych pamiętających i dumnych ze swojej historii. Można dodać zdjęcie, grafikę lub rysunek albo nagrać film, w którym podziękujecie, wyrazicie uznanie, czy refleksję na temat uczestników i wydarzeń, które miały miejsce w polskiej historii 79 lat temu.

Regulamin oraz szczegółowe informacje o akcji u nauczyciela historii.

#ŁączyNasPamięć – Akcja „Żonkile” 2023

19 kwietnia 2023r. uczciliśmy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie naszej szkoły wykonali i przypięli żonkile, które są symbolem pamięci o powstaniu, jego bohaterkach i bohaterach, symbolem szacunku i nadziei. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku. Co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile.

Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile” 2023

#ŁączyNasPamięć

Już po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile”, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich – POLIN w Warszawie.

19 kwietnia 2023r. wspólnie uczcimy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Jak co roku, w tym dniu przypniemy żonkile, które są nieodłącznym symbolem tej akcji. Do tego wydarzenia będziemy przygotowywać się po przez udział w warsztatach bibułkarskich z robienia żonkili organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku. W ramach akcji odbędą się również zajęcia tematyczne z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez organizatorów np. filmów, zdjęć, opowiadań, kart pracy.  Na parterze naszej szkoły zostały przygotowane gazetki związane z historią brzeskich Żydów.

19 kwietnia 2023r.
Przypnij żonkil na znak, że #ŁączyNasPamięć

Pamiętamy…

Dzień 13 kwietnia – symboliczna rocznica zbrodni  katyńskiej. Święto upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej dokonane przez NKWD.

Zbrodnia katyńska to zbrodnia kwalifikowana jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia komunistyczna i zbrodnia ludobójstwa, popełniona przez NKWD.

Hazard? Nie daj się wciągnąć!

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie dla uczniów ósmej klasy naszej szkoły. Miały one na celu edukację młodzieży, która w trakcie zajęć dowiedziała się, jak można się uzależnić od różnego rodzaju gier, po czym poznać hazardzistę i jak mu pomóc. Uczniowie zostali poinformowani o tym, gdzie należy zgłosić nielegalne praktyki.

BOHATERON 2022 – WARTO PAMIĘTAĆ O HISTORII – VII EDYCJA

Wzięliśmy udział w VII edycji
ogólnopolskiej akcji BohaterON – włącz historię!

Pokazaliśmy, że jesteśmy dumni  Powstańców Warszawskich!

„Dumni z Powstańców” to wirtualne miejsce pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Portal stanowił kontynuację, rozpoczętej w 2016 roku w – akcji „Kartka dla Powstańca”. Jest to kolejny istotny krok, by o Powstańcach Warszawskich pamiętać jak najdłużej.

Do tegorocznej akcji przyłączyły się klasy 2a, 2b, 2c, 3b oraz indywidualnie uczniowie z pozostałych klas. Występy uczniów zostały zarejestrowane i zaznaczone na wirtualnej mapie pamięci.

Pamiętamy…

13 grudnia – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Stan wojenny w Polsce wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

Przepisy stanu wojennego ograniczały podstawowe prawa obywatelskie, wprowadziły m.in.

  • godzinę milicyjną (do maja 1982),
  • zawiesiły działalność organizacji społecznych i związków zawodowych
  • zmilitaryzowano główne działy gospodarki,
  • zakazano zmian miejsca pobytu,
  • wprowadzono cenzurę korespondencji, tryb doraźny w postępowaniu sądowym.
  • zamknięto kina, teatry,muzea i biblioteki

Pamiętamy…

... o 17 września 1939 –  napaści  rosyjskiej na Polskę, ogromnym cierpieniu, głodzie i nędzy naszych rodaków,wywózkach i próbie przetrwania na „nieludzkiej” ziemi.

Tego dnia obchodzimy również  Światowy Dzień Sybiraka

17 września w Szymbarku odbywa się zjazd Sybiraków z całego świata. Jest to okazja do wspólnych rozmów i przypominania losów zesłańców.

10 września to Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Dzień Pierwszej Pomocy ustanowiono  w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto  ma na celu uświadomienie wszystkim wokół, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli, wykształcenie  właściwych postaw i naukę zasad postępowania w razie wypadków. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna  zawsze i wszędzie, również w zwykłym, codziennym życiu. Tym bardziej, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem.

Przygotowane w szkole gazetki, instrukcje i zasady udzielania pierwszej pomocy przypominają nam o tym ważnym święcie i uczą jak  efektywnie pomagać.