Pamiętamy…

Dzień 13 kwietnia – symboliczna rocznica zbrodni  katyńskiej. Święto upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej dokonane przez NKWD.

Zbrodnia katyńska to zbrodnia kwalifikowana jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia komunistyczna i zbrodnia ludobójstwa, popełniona przez NKWD.

Hazard? Nie daj się wciągnąć!

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie dla uczniów ósmej klasy naszej szkoły. Miały one na celu edukację młodzieży, która w trakcie zajęć dowiedziała się, jak można się uzależnić od różnego rodzaju gier, po czym poznać hazardzistę i jak mu pomóc. Uczniowie zostali poinformowani o tym, gdzie należy zgłosić nielegalne praktyki.

BOHATERON 2022 – WARTO PAMIĘTAĆ O HISTORII – VII EDYCJA

Wzięliśmy udział w VII edycji
ogólnopolskiej akcji BohaterON – włącz historię!

Pokazaliśmy, że jesteśmy dumni  Powstańców Warszawskich!

„Dumni z Powstańców” to wirtualne miejsce pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Portal stanowił kontynuację, rozpoczętej w 2016 roku w – akcji „Kartka dla Powstańca”. Jest to kolejny istotny krok, by o Powstańcach Warszawskich pamiętać jak najdłużej.

Do tegorocznej akcji przyłączyły się klasy 2a, 2b, 2c, 3b oraz indywidualnie uczniowie z pozostałych klas. Występy uczniów zostały zarejestrowane i zaznaczone na wirtualnej mapie pamięci.

Pamiętamy…

13 grudnia – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Stan wojenny w Polsce wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

Przepisy stanu wojennego ograniczały podstawowe prawa obywatelskie, wprowadziły m.in.

  • godzinę milicyjną (do maja 1982),
  • zawiesiły działalność organizacji społecznych i związków zawodowych
  • zmilitaryzowano główne działy gospodarki,
  • zakazano zmian miejsca pobytu,
  • wprowadzono cenzurę korespondencji, tryb doraźny w postępowaniu sądowym.
  • zamknięto kina, teatry,muzea i biblioteki

Pamiętamy…

... o 17 września 1939 –  napaści  rosyjskiej na Polskę, ogromnym cierpieniu, głodzie i nędzy naszych rodaków,wywózkach i próbie przetrwania na „nieludzkiej” ziemi.

Tego dnia obchodzimy również  Światowy Dzień Sybiraka

17 września w Szymbarku odbywa się zjazd Sybiraków z całego świata. Jest to okazja do wspólnych rozmów i przypominania losów zesłańców.

10 września to Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Dzień Pierwszej Pomocy ustanowiono  w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto  ma na celu uświadomienie wszystkim wokół, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli, wykształcenie  właściwych postaw i naukę zasad postępowania w razie wypadków. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna  zawsze i wszędzie, również w zwykłym, codziennym życiu. Tym bardziej, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem.

Przygotowane w szkole gazetki, instrukcje i zasady udzielania pierwszej pomocy przypominają nam o tym ważnym święcie i uczą jak  efektywnie pomagać.

Pamiętamy…

O tragicznej historii naszej Ojczyzny  i  ofiarach II wojny światowej. Walczących żołnierzach, bestialsko mordowanych w obozach koncentracyjnych, poległych powstańcach i ludności cywilnej – ofiarach wojennego dramatu. Cześć ich pamięci!

14 czerwca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Otrzymali oni numery od 31 do 758. Z 728 deportowanych więźniów, wojnę przeżyło 325 osób, zginęło 292, a w przypadku 111 los jest nieznany.

Śladami brzeskich Żydów…

W ramach Akcji Żonkile uczniowie klasy 5a i 7a przygotowali prace – mapy z miejscami związanymi z historią, religią i kulturą ludności żydowskiej mieszkającej w Brzesku.
Uczniowie wyszukali informacje i dawne fotografie, które przybliżyły nam obraz Brzeska i jego mieszkańców z przełomu wieków. Jak można zauważyć w przeszłości na terenie miasta żyły i przenikały się dwa narody.