REKRUTACJA

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku informuje o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

do klasy pierwszej dzieci siedmioletnich, urodzonych w roku 2017, tj.

• dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych złożonego do dnia 04.03.2024r. włącznie,

• dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) złożony w terminie od 06.03.2024 do 22.03.2024.

do oddziału przedszkolnego „0” dzieci sześcioletnich, urodzonych w roku 2018, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych złożony w terminie od 26.02.2024 do 11.03.2024.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych znajdują się w Zarządzeniu Nr 30/2024 Burmistrza Brzeska z dnia 30.01.2024r.

Druki rekrutacyjne są dostępne w poniższych plikach lub w sekretariacie szkoły.

* Zapisy i przyjmowanie zgłoszeń lub wniosków prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

* Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 14/6863290.

Zarządzenie Burmistrza Brzeska

Druki dotyczące zapisania dziecka do klasy pierwszej:

dzieci zamieszkałe w obwodzie PSP Nr 1:
Zgłoszenie zapisu dziecka do klasy 1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania

– dzieci zamieszkałe poza obwodem PSP Nr 1:
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1
Oświadczenie rodzica o woli przyjęcia dziecka do klasy 1

Druki dotyczące zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego 0:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 0
Oświadczenie rodzica o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego 0
Oświadczenie o miejscu zatrudnienia
Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w oddziale przedszkolnym.

WARSZTATY ZDOBIENIA BOMBEK

W grudniu dzieci z oddziału „0” uczestniczyły w warsztatach dekorowania bombek choinkowych w firmie brzeskiej SZKLANA GWIAZDA. Poza warsztatami dzieci miały możliwość przyjrzeć się z bliska produkcji bombek i ich profesjonalnego dekorowania.