Konkurs dla klas IV-VIII

Koleżanki i koledzy!
Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
„ Stop – uzależnienia. One niszczą nasze  marzenia!”
Zapraszamy do udziału uczniów klas IV-VIII.

Regulamin konkursu plastycznego
„Stop – uzależnienia. One niszczą nasze  marzenia!”

I.Organizator konkursu:
1.Organizatorem  konkursu jest Samorząd Uczniowski PSP nr1 w Brzesku.

II. Cele konkursu:

 • Propagowanie oraz kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych.
 • Wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat szkodliwości środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
 • Promowanie  zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Rozwijanie kreatywności oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

III.Zakres tematyczny

 • Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, która będzie w najciekawszy sposób przedstawiała temat: Stop – uzależnienia. One niszczą nasze  marzenia!”

IV.Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VIII

V.Warunki uczestnictwa
1.Technika wykonania pracy : farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem itp.
2. Format: min. A-4, max A-3
3.Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
4.Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
5. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece  szkolnej lub u pani pedagog do dnia 15.02.2023r
6.Każda praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie, który winien zawierać :

 1. Imię i nazwisko uczestnika
 2. Klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu

VI. Ocena prac

1. Prace konkursowe oceni powołana komisja. Komisja oceniać będzie:
zgodność pracy z tematem
inwencję, pomysłowość oraz czytelność przekazu
formę estetyczną oraz technikę wykonania pracy
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.02.2023r

VII.Zasady przyznawania nagród

 1. Komisja wyłoniona przez organizatora konkursu wybierze zwycięskie prace w dwóch przedziałach wiekowych:
  Klasy IV- V
  Klasy VI-VIII

Konkurs dla klas I-III

21 lutego obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dlatego zapraszamy uczniów z klas I-III do udziału  w konkursie  recytacji „Teatr jednego aktora” pod hasłem

W świecie Juliana Tuwima”

Lubisz recytować, umiesz swoją deklamacje wzbogacić gestem, ciekawymi rekwizytami – to jest właśnie  konkurs dla Ciebie! Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Samorząd Uczniowski

Regulamin konkursu:

1.Organizatorzy konkursu:

-organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

2.Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności i umiejętności recytatorskich dzieci oraz wrażliwości estetycznej dzieci 
 • popularyzowanie twórczości Julian Tuwima,
 • upowszechnianie idei kultury języka oraz kultury żywego słowa
 • promocja czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowania literaturą i poezją 

3.Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III,
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza z kanonu poezji dziecięcej Juliana Tuwima,
 • konkurs przewiduje 2 kategorie: indywidualną i grupową (liczba uczestników prezentacji jednego utworu nie może przekraczać trzech uczniów)
 • prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytam

4.Przebieg konkursu:

 • Konkurs recytatorski odbędzie się w dniu 21.02.2023r
 • Chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście  w bibliotece szkolnej do 15.02.2023r
 • Recytacja wiersza nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
 • Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki.

5.Kryteria oceny:

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
 • interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).
  6.Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Dzień Babci i Dzień Dziadka


21 stycznia – Dzień Babci
22 stycznia – Dzień Dziadka

Dziadkowie są wspaniałą mieszanką śmiechu, opiekuńczych gestów,
pięknych opowieści i miłości!

Naszym Babciom i Dziadkom składamy dzisiaj podziękowania:
za miłość i za wszystkie wspólnie spędzone chwile,
które przy Was płyną tak mile.
I życzenia ślemy najserdeczniejsze:
zdrowia, szczęścia i wszystkiego co w życiu najlepsze!

18 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka

Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ?
– Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje.”

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka obchodzimy 18 stycznia ponieważ tego dnia urodził się  Alan Alexander Milne -autor powieści o sympatycznym misiu znanym na całym świecie. Kubuś Puchatek to sympatyczny, życzliwy miś „o bardzo małym rozumku”. Jego najbardziej znanym  zwyczajem jest codzienne „małe co nieco” – drugie śniadanko składające się z miodku. Mieszka w chatce pod drzewem i lubi spacery po swoim lesie, ale najbardziej na świecie kocha swoich przyjaciół, którzy zawsze mogą na niego liczyć.

Niezwykła seria książek o przygodach Kubusia Puchatka stała się klasyką literatury dziecięcej, dlatego zachęcamy do czytania i wraz z Kubusiem przeżywania niecodziennych przygód w gronie jego przyjaciół

Boże Narodzenie 2022

Jak obyczaj każe stary, strzegąc naszych przodków wiary, chcemy złożyć wam życzenia,
w dniu Bożego Narodzenia.

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój, pogodę ducha i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu i wiary w to, że będzie lepiej,
zdrowia,
szczęścia i powodzenia.

Życzą uczniowie PSP nr1 w Brzesku

Zbiórka wosku dla Ukrainy

Szanowni Państwo, drodzy koleżanki i koledzy!

Zapraszamy do udziału w akcji zbiórki świec dla Ukrainy, o której organizatorzy informują pisząc:

„Zbieramy materiał do produkcji świec okopowych. Produkcja świec jest prosta. Tektura falista jest  wkręcana w metalową puszkę, która służy jako wzmocnienie i uszczelnienie. Z góry zalewa się puszkę stearyną, woskiem lub parafiną (lub ich mieszanką). Knot wykonany jest z tektury lub drewna. Gdy wszystko stwardnieje otrzymuje się rodzaj świecy  – źródło ciepła i światła na 4 – 6 godzin (w zależności od wielkości puszki). Taka świeca wykorzystywana jest do suszenia ubrań, ogrzania, oświetlenia a nawet do gotowania. Prosimy o pomoc w zbiórce materiału do zalewania tych świec, czyli: świece nowe, nadpalone, resztki świec, wosk, parafinę, wkłady do zniczy, podgrzewacze … Dziękujemy za każdą pomoc.

Na Ukrainę, dzięki pomocy urzędów, szkół, przedszkoli i osób prywatnych udało się zawieźć w pierwszym transporcie 220 kg, a w drugim 470 kg.

Nadchodzi jednak zima i trudny czas z tym związany, dlatego kierujemy ponownie prośbę.

W naszej szkole zbiórka trwa do 09.12.2022. Świece można zostawiać na portierni lub w gabinecie pedagoga.