Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej  w 2004 roku i tradycyjnie obchodzony jest w lutym. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości na temat bezpieczniejszego i lepszego Internetu dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Lista możliwości, które przynosi nam Internet jest niemal nieograniczona. Kiedy myślimy o Internecie zwykle przychodzą nam do głowy korzyści, które nam daje. Jednak w sieci kryją się też niebezpieczeństwa,  na które narażeni są szczególnie najmłodsi  internauci. W ramach tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu Samorząd Uczniowski przygotował happening, który miał za zadanie zwrócić wszystkim uwagę na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz uświadomić, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z Internetu. Przedstawiciele naszej społeczności szkolnej podzielili się cennymi wskazówkami oraz zaśpiewali piosenkę promującą bezpieczeństwo w sieci.

8 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu został ustanowiony w 2004 roku przez Komisję Europejską. Głównym celem obchodów DBI  jest promocja bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci oraz młodzieży.

W naszej szkole odbyły się z tej okazji  spotkania uczniów klas 1  z panem policjantem, które poświęcone były bezpieczeństwie w przestrzeni cyfrowej. Pan  policjant wyjaśniał uczniom jak zachować się w czasie korzystania z Internetu, czego należy unikać i jakich zasad przestrzegać. To były niezwykle pouczające spotkania, o czym świadczyć może duża aktywność dzieci, liczne pytania i podawane przez nich przykłady niewłaściwych zachowań.

W szkole odbyły się projekcje filmów na temat bezpieczeństwa w sieci, dzieci z klasy 1c wykonały kolorowanki, a na gazetkach szkolnych umieszczono  informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się w sieci.

Klasa 2b przygotowała piosenkę o tematyce bezpiecznych zachowań w Internecie.