XXIV edycja Góry Grosza

Informujemy, że 1 listopada rusza XXIV edycja Góry Grosza. Akcja zbierania monet  (od 1 gr do 5 zł ) jest organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom i  potrwa do 29 lutego 2024 roku. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc psychologiczną i rzeczową dla dzieci, które jej potrzebują i tych, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Towarzystwo Nasz Dom od wielu lat wspiera dzieci i młodzież, finansując m.in. pomoc specjalistyczną (terapie, rehabilitacje), pracę z rodziną biologiczną i rozwój indywidualnych zainteresowań wychowanków (stypendia, korepetycje, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe).


Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do akcji. Jeden grosz naprawdę czyni różnicę!

Góra Grosza startuje w naszej szkole!

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w naszej szkole od dnia 01.11.2022 do 31.01.2023r. Każda chętna klasa  zbiera groszówki, które pod koniec stycznia  przeliczy i usypie szkolną, wielką Górę Grosza.

Przyłączcie się i razem usypmy Górę Grosza!

GÓRA GROSZA STARTUJE W NASZEJ SZKOLE!

Od 25.01.2021r prowadzona będzie w szkole zbiórka monet groszowych tzw. ”GÓRA GROSZA 2020”. Jest to akcja ogólnopolska, w czasie której dzieci i młodzież z całej Polski zbierają monety groszowe (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, mogą być również większe nominały). Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
Każda chętna klasa  zbiera groszówki, które pod koniec kwietnia Samorząd Uczniowski przeliczy i usypie szkolną Gorę Grosza.

Przyłączcie się i razem usypmy 21. wielką Górę Grosza!