Uczymy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej!

25.10. 2022r. uczniowie klas: 6a i 8a wzięli udział  w spotkaniu z ratownikiem medycznym
 i wolontariuszem Malty Służby Medycznej p. Bartłomiejem Kuralem.

Nasz gość omówił  sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i przypomniał zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie  mieli niepowtarzalną okazję  udziału w ćwiczeniach praktycznych, z czego aktywnie i z prawdziwym zaangażowaniem skorzystali. Zadawali pytania, na które nasz gość chętnie odpowiadał.

Dziękujemy panu Bartłomiejowi za czas poświęcony  naszym uczniom, którzy nie tylko doskonalili swoje umiejętności,  ale również   poznali  sylwetkę wolontariusza  prawdziwie zaangażowanego w pracę na rzecz innych. Wolontariusza, dla którego idea niesienia pomocy jest pięknym przepisem na życie, a propaguje ją  w sposób najbardziej przekonywujący czyli własnym przykładem .