Pamiętamy…

13 grudnia – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Stan wojenny w Polsce wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

Przepisy stanu wojennego ograniczały podstawowe prawa obywatelskie, wprowadziły m.in.

 • godzinę milicyjną (do maja 1982),
 • zawiesiły działalność organizacji społecznych i związków zawodowych
 • zmilitaryzowano główne działy gospodarki,
 • zakazano zmian miejsca pobytu,
 • wprowadzono cenzurę korespondencji, tryb doraźny w postępowaniu sądowym.
 • zamknięto kina, teatry,muzea i biblioteki

Pamiętamy!

13 grudnia  2020 r obchodzimy  Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

13 grudnia 1981 roku  na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL wprowadzono stan wojenny. Przepisy stanu wojennego ograniczały podstawowe prawa obywatelskie, wprowadziły m.in.

 • godzinę milicyjną (do maja 1982),
 • zawiesiły działalność organizacji społecznych i związków zawodowych
 • zmilitaryzowano główne działy gospodarki,
 • zakazano zmian miejsca pobytu,
 • wprowadzono cenzurę korespondencji, tryb doraźny w postępowaniu sądowym.
 • zamknięto kina, teatry, muzea i biblioteki

Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.
W trakcie jego trwania internowano łącznie 10131 działaczy związanych z „Solidarnością” a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.

13 grudnia  upamiętniamy wszystkich, którzy oddali życie i zdrowie za niepodległość naszego kraju oraz swobód narodowych i obywatelskich.

Pociesz Jezu kraj płaczący
Zasiej w sercach prawdy ziarno
Siłę swoją daj walczącym
Pobłogosław „Solidarność”.
Więźniom wszystkim daj wytrwanie
Pieczę miej nad rodzinami
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami. (Andrzej Borzęcki, „Pociesz Jezu”)