31 maja to Światowy Dzień bez Tytoniu

Światowy Dzień bez Tytoniu  zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia  to święto obchodzone 31 maja, mające na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu. 

  • Palenie wciąż pozostaje największym wyzywaniem zdrowia publicznego w Polsce.
  • Dym tytoniowy zawiera około 7 tys. związków chemicznych, z czego 70 rakotwórczych, ale też wiele z nich ma działanie toksyczne wobec układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.
  • Z powodu chorób od tytoniowych umiera rocznie około 70 tysięcy osób, co stanowi 17% wszystkich zgonów w Polsce.
  • Palenie tytoniu jest  przyczyną przedwczesnych zgonów z powodu wielu chorób, wśród których są rak płuca, nowotwory głowy i szyi, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca  i udary oraz choroby układu oddechowego . 
  • Szczególnie drastyczne skutki palenia tytoniu obserwuje się wśród kobiet oraz młodzieży
  • WHO wzywa  do działania, zwracając uwagę, że świat nie może pozwolić sobie na oszukiwanie kolejnych pokoleń przez przemysł tytoniowy, który z jednej strony pozornie promuje osobisty wolny wybór, z drugiej zaś zapewnia sobie wieczne zyski.

Jedynym właściwym działaniem, mającym na celu interes społeczny, jest promowanie rzucania palenia oraz niepalenie, zarówno zwykłych papierosów, jak i wyrobów powiązanych z wyrobami tytoniowymi, jakimi są papierosy.

31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Jego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z używaniem tytoniu. Bo jedynym właściwym działaniem, mającym na celu interes społeczny, jest promowanie rzucania palenia oraz niepalenie, zarówno zwykłych papierosów, jak i wyrobów powiązanych z wyrobami tytoniowymi, jakimi są papierosy elektroniczne.

W szkole przygotowano stosowne gazetki i informacje, zawierające również prace uczniów klasy 2b, którzy realizowali Program „Nie pal przy mnie proszę”

„Zgodnie twierdzą starsi i  młodzi:
Palenie  również na kieszeń szkodzi!

Samorząd Uczniowski