10 września to Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Dzień Pierwszej Pomocy ustanowiono  w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto  ma na celu uświadomienie wszystkim wokół, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli, wykształcenie  właściwych postaw i naukę zasad postępowania w razie wypadków. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna  zawsze i wszędzie, również w zwykłym, codziennym życiu. Tym bardziej, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem.

Przygotowane w szkole gazetki, instrukcje i zasady udzielania pierwszej pomocy przypominają nam o tym ważnym święcie i uczą jak  efektywnie pomagać.

11 września – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto ma  celu  uwrażliwienie obywateli  na potrzebę niesienia pomocy, wykształcenie  właściwych postaw i naukę zasad postępowania w razie wypadków. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna  zawsze i wszędzie, również w zwykłym, codziennym życiu. Bo pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń.

Przygotowane w szkole gazetki, instrukcje i zasady udzielania pierwszej pomocy przypominają nam o tym ważnym święcie i uczą jak pomagać.