Regulamin szkolnego konkursu „Mam Talent”

Cele konkursu:

  • Popularyzacja działań artystycznych w szkole
  • Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego
  • Rozwijanie kreatywności uczniów
  • Rozwijanie zainteresowań
  • Umożliwienie prezentacji swoich pasji

1.Szkolny konkurs „Mam talent” ma na celu prezentację talentów i uzdolnień naszych uczniów. Każdy uczestnik powinien więc pokazać swoje umiejętności w danej dziedzinie (a nie zaprezentować, czym się interesuje). Jury oceni w prezentacji przede wszystkim talent i umiejętności uczestnika, a nie jego wiedzę o wybranym hobby. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły i zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: odział „0” oraz klasy 1-3 i klasy 4-7.

2.Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, taniec, gra na instrumencie,, gimnastyka, sztuki walki ,sztuka iluzji oraz inne własne pomysły  🙂

3.Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Występ może trwać maksymalnie 6 minut. Po pierwszym etapie (castingu) jury wybierze 10 finalistów, którzy zaprezentują (ten sam lub inny) swój występ w finale.

4.Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.

5.Uczestnicy, którzy zgłoszą się do kategorii plastyka będą wykonywać swoją pracę w trakcie trwania konkursu.

6.Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie po przekazaniu organizatorom pisemnej karty zgłoszeniowej do 15 marca 2025 włącznie! Udział bez zgody rodzica nie jest możliwy. Karta zgłoszeniowa jest do odebrania u organizatorów.

7.W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, Wykonawca występuje z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.

8.Przy zgłoszeniu należy podać, co mają przygotować organizatorzy do danego pokazu (np. stoły, krzesła, materace, płyta z akompaniamentem, itp.).

9.Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według kolejności przyznanych numerów.

10.Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.

11.Talenty uczestników oceniać będzie jury.

12.Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.

13.Laureaci otrzymają nagrody oraz zaprezentują swój talent przed całą szkołą w finale.

Terminy:
casting 19.03.2024 -świetlica szkolna
finał 21.03.2024 – sala gimnastyczna

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: mgr Barbara Ćwioro,
mgr Judyta Kelner – Sukiennik