12 WRZEŚNIA 2020 -ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy  ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy i  promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.

Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) znacznie zwiększa szanse na przeżycie (40-60%). Pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Dlatego  prowadzone są  kampanie społeczne, szkolenia i akcje edukacyjne.

My również edukowaliśmy naszych uczniów w latach ubiegłych korzystając z pomocy wolontariuszy Malty – Służby Medycznej. W tym roku radziliśmy sobie sami. Staraliśmy się najlepiej jak potrafimy.