Dzień Drzewa w klasie 1b

 Uczniowie klasy 1b wiedzą, jak ważne jest poszanowanie środowiska naturalnego.  Są świadomi roli drzew i ich znaczenia w życiu człowieka, dlatego na zajęciach plastycznych wykonali przepiękne jesienne drzewa. Byli bardzo zaangażowani w tworzenie swoich prac.  W ruch poszły farby i pędzle, ale także mniej typowe materiały np. patyczki higieniczne, których użycie wymagało sporo cierpliwości i wytrwałości…  Ale uczniowie klasy 1b już wiedzą czym jest wytrwałość – dlatego efekt ich wysiłku jest wspaniały.

zdjęcia

Korowód Świętych Patronów 2020

Ze Świętym Janem Pawłem II oraz Patronką Naszej Szkoły Świetą Królową Jadwigą pod hasłem „Holy Wins- Święty zwycięża”

start: Czwartek 22-10-2020

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku

Plan działania 🙂

Poznaj swego Świętego Patrona!!! 

 1. Wybierz świętego lub błogosławionego.
  Może to być ulubiona postać lub ktoś, z kim dopiero chcesz się zaprzyjaźnić.
 2. Zapoznaj się z życiorysem.
  Pomyśl w czym jego życie przypomina Twoje, jaką z jego cech chciałbyś naśladować. Znajdź modlitwę za jego wstawiennictwem. Wnioski staraj się wcielić w życie.
 3. Narysuj Portret swojego Świetego Patrona.
 4. Przebranie – chcesz uczcić Świetego? Przebierz się za Niego!
 5. Daj świadectwo!
  Gdy ktoś zapyta Cię o Niego – opowiedz o swoim nowym Świętym Przyjacielu.
 6. DOŁĄCZ do wydarzenia na Facebooku!

KOLEŻANKI I KOLEDZY!!!

Zobacz, ile jesieni!
Pełno jak w cebrze wina,
A to dopiero początek,
Dopiero się zaczyna…Julian Tuwim

Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w   KONKURSIE „JESIENNE STOLIKI” czyli  prezentacji kompozycji  utworzonych z darów jesieni (zwłaszcza tych  które są zdrowe i powinny znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie) .

Konkurs  odbędzie się 20.10.2020r.Klasy przygotowują jesienne stoliki w swoich salach lekcyjnych. Uczniowie samodzielnie przygotowują swój stolik ( mogą korzystać tylko z pomocy wychowawcy ) .Prezentację jesiennych darów przygotowujemy wykorzystując jeden stolik. Chętne klasy zgłaszają swój udział w konkursie   do 19.10.2020r   do pani pedagog.

Zapraszamy do udziału w AKCJI ZNICZ

„Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz
z pielęgnowania tradycji i ocalenia pamięci zbiorowej,
która stanowi o przyszłości i wielkości narodu”. (Jerzy Waldorff)

Pamiętamy o tych, którzy swoje życie oddali za to abyśmy w pokoju mogli się uczyć, pracować i żyć. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do zbiórki zniczy, które zapalimy  na grobach żołnierzy poległych w walce o wolność i niepodległość. Znicze należy przynosić do pani pedagog do dnia 30.10.2020

Konkurs na recenzję ulubionej książki

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie na recenzję ulubionej książki:
„Książka, którą warto  przeczytać”.

Zapoznaj się z regulaminem, podejmij decyzję, napisz, weź udział i wygraj nagrody!  

 

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs na recenzję ulubionej książki ”, jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest biblioteka działająca w PSP nr 1 w Brzesku
 3. Prace zawierające recenzję ulubionej książki powinny zostać dostarczone do p. Edyty Zachary (biblioteka szkolna) do 30. 10. 2020 r.

II. CELE KONKURSU:

 1. Popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania.
 2. Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.
 3. Promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej.
 4. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej PSP 1 w Brzesku.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki. Każdy uczestnik składa 1 recenzję.
 3. Prace powinny być czytelne, starannie napisane ciemnym długopisem lub na komputerze i opisane według wzoru:
  Imię i nazwisko oraz klasa uczestnika konkursu
  Tytuł i autor recenzowanej książki


IV. NAGRODY:

 1. Nagrodami w Konkursie są książki. Przyznane zostaną trzy wyróżnienia.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

OTRZYMALIŚMY WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020

Priorytet 3: rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Cel główny:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

 Cele szczegółowe: 

 1. Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
 2. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
 3. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety

ankieta

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt

Święto zwierzaków ustanowiono w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji. Dzień obchodów 4 października odnosi się do wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii.

Cele święta są od lat niezmienne: mają zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt. Podczas tego dnia przeprowadza się  szereg akcji dotyczących adopcji porzuconych i bezdomnych zwierząt oraz zwraca  się uwagę na warunki życia i sposób traktowania zwierząt przez ich właścicieli .

 „Człowiek przywłaszczył sobie prawo do posiadania zwierzęcia. A przecież to przywilej, który można mu odebrać.”

Warto pamiętać o swoich  domowych  zwierzakach , a przy okazji pomyśleć o tych, które nie miały tyle szczęścia i są bezdomnymi, porzuconymi, często głodnymi stworzeniami.

Piesek Kajtuś zabrany ze schroniska w swoim nowym domku i nowym image