„BRZESKO – CZYSTA GMINA” – konkurs dla szkół podstawowych

Zapraszam wszystkich uczniów do konkursu „Brzesko – Czysta Gmina” , którego organizatorem jest Urząd Miejski w Brzesku. Konkurs polega na nagraniu filmu o maksymalnej długości 5 minut o tematyce związanej z wpływem zanieczyszczenia powietrza na zdrowie oraz wskazanie metod postępowania dotyczących poszanowania zasad ochrony środowiska. Prace maja mieć charakter indywidualny a nie zbiorowy. Film w formacie mp4 należy dostarczyć na płycie CD/DVD z opisem na kopercie: imię, nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje autor. Podpisane płyty w kopercie należy dostarczyć do p. Barbary Ćwioro do dnia 3 czerwca. Szkolna komisja konkursowa wyłoni 3 najciekawsze prace, które będą przesłane do Urzędu Miejskiego w Brzesku i zostaną nagrodzone.