Koleżanki i koledzy!

Zapraszamy do udziału w konkursach  dotyczących kultury zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego i kultury słowa. Proponujemy m. innymi :

  • Konkurs plastyczny GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ”
  • Konkurs literacki ADA TO NIE WYPADA”
  • Kulturalne rymowanki dla klas MĄDRA GŁOWA- PIĘKNE SŁOWA”
  • Opracowanie KODEKSU KULTURALNEGO UCZNIA PSP1 BRZESKO 

Regulamin konkursu plastycznego „Grzeczność na co dzień”

Zasady konkursu:

1.Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas 0-VII.
2.Technika wykonania pracy plastycznej: rysunek, pastelami,  grafika, wydzieranka, wyklejanka.
3.Prace plastyczne konkursowe powinny być wykonane w formacie A3 lub większe.
4.Każdy uczeń może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie w szkole lub domu.
5.Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora  oraz klasę

Termin konkursu:

1. Czas trwania konkursu: 01.02 – 11.03.2022
2. Prace należy składać u wychowawcy klasy do 11.03.2022
3. Do dnia 18.03.2012 r. komisja konkursowa powołana przez organizatora  poda wyniki konkursu
4. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie.
5. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają upominki.
6.Organizatorzy: Samorząd Uczniowski

Regulamin konkursu literackiego „Ada to nie wypada”

I. Organizacja konkursu:

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV– VII.
2.Uczniowie zgłaszają do konkursu wiersz lub krótkie rymowanki  dotyczące kultury słowa
3. Termin konkursu: luty 2022
4. Termin składania prac: 11.03.2022r
5. Prace składamy u polonistów uczących w w/w klasach
6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, dyplomy.

II. Jury konkursu będzie oceniało prace pod względem:

– zgodności utworu z tematem
– poprawności językowej (ortograficzna, gramatyczna, interpunkcyjna, leksykalna, stylistyczna)
– oryginalności utworu – estetyki zapisu

III. Organizatorzy:
poloniści oraz Samorząd Uczniowski

Kulturalne rymowanki  dla klas  pt. „Mądra głowa- piękne słowa”

Zapraszamy wszystkie klasy  do wspólnego, kulturalnego rymowania!

Uczniowie układają hasło- rymowankę na temat  poprawnego i ładnego wypowiadania się. Swoje pomysły wywieszają w dniu 21.02.2022r na tablicach przygotowanych  na parterze szkoły.

JEŚLI MĄDRA TWOJA GŁOWA,
WTEDY PIĘKNE MÓWISZ SŁOWA 🙂