Konkurs na logo Szkolnego Koła Wolontariuszy PSP nr1 w Brzesku

Jeśli lubisz rysować, malować lub bawić się grafiką komputerową, masz ciekawe pomysły  i jesteś kreatywny – weź udział w konkursie na LOGO Szkolnego Koła Wolontariuszy i opracuj znak graficzny naszego koła!

Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu

1.Organizatorami konkursu są  jego opiekunowie SzKW
2. Konkurs trwać będzie od 11.01.2023 do 01.03.2023

II. Cel i przedmiot konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) SzKW

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Projekty konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
2. Prace konkursowe należy składać u organizatorów (p. B. Ćwioro lub p. pedagog) do dnia 01.03.2023r
3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo.
4.Praca powinna być podpisana przez jej autora.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych.
2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: przedstawić znak mieszczący się w polu 20 cm x 20 cm,
3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
– być łatwo identyfikowane z celami , zadaniami i działaniami  wolontariatu,
– być czytelne i łatwe do zapamiętania,
-wzbudzać pozytywne emocje, 
– ważna jest czytelność i funkcjonalność oraz estetyka wykonania projektu.
4. Zwycięska praca zostanie wybrana przez komisję konkursową.

Bezpieczni na drodze!

Miło nam poinformować, że decyzją jury XII edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, Szkoła Podstawowa Nr1 w Brzesku otrzymała najwyższą liczbę punktów  w powiecie brzeskim.

Zadania prowadzone zgodnie z regulaminem konkursu miały na celu propagowanie bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, były to działania  różnorodne np. warsztaty filmowe, nowatorski film, autorska piosenka, happeningi, pokazy mody i tańca, plakaty wykonane przez uczniów, konkursy plastyczne i konkurs wiedzy. 

Dziękujemy za wspólne działania, za aktywność i kreatywność.
Po raz kolejny udowodniliśmy że razem możemy zrobić wiele dobrego!

Dyrekcja szkoły