21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto, którego celem jest ochrona różnorodności językowej. Od 1950 roku około 250 z 6 tysięcy języków świata zostało zapomnianych. Głównymi przyczynami są migracje społeczne, wymieranie narodów czy nadużywanie wyrazów obcojęzycznych.

Słowa Karola Libelta Naród żyje, dopóki język jego żyje, bez języka nie ma narodu” oznaczają, że głównym nośnikiem tradycji i tym samym utrwalaczem tożsamości narodowej jest język.

Dla Polaków Dzień Języka Ojczystego to ważne wydarzenie, ponieważ w naszej historii były czasy, kiedy Polacy nie mogli się swobodnie posługiwać  językiem ojczystym. Doceńmy więc nasz piękny, zróżnicowany język i poprawnie się nim posługujmy.