21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto, którego celem jest ochrona różnorodności językowej. Od 1950 roku około 250 z 6 tysięcy języków świata zostało zapomnianych. Głównymi przyczynami są migracje społeczne, wymieranie narodów czy nadużywanie wyrazów obcojęzycznych.

Słowa Karola Libelta Naród żyje, dopóki język jego żyje, bez języka nie ma narodu” oznaczają, że głównym nośnikiem tradycji i tym samym utrwalaczem tożsamości narodowej jest język.

Dla Polaków Dzień Języka Ojczystego to ważne wydarzenie, ponieważ w naszej historii były czasy, kiedy Polacy nie mogli się swobodnie posługiwać  językiem ojczystym. Doceńmy więc nasz piękny, zróżnicowany język i poprawnie się nim posługujmy.

Ogłoszenie wyników konkursu recytatorskiego „Wierszyki łamiące języki”

Z przyjemnością informujemy,  że konkurs recytatorski został rozstrzygnięty. Jego celem było rozwijanie zdolności recytatorskich, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień recytatorskich.

Komisja konkursowa dokonała wnikliwej analizy występów uczniów i przyznała następujące miejsca:

KATEGORIA  klas 1-3

Laureaci:
Karolina Mida klasa 1c
Zuzanna Tekiela klasa 2a
Lena Folmer klasa 3b
Oliwia Ledzińska klasa  3b

KATEGORIA klas 4-5

Laureaci:
Oskar Michałek klasa  4a
Gabriel Sukiennik klasa 5a
Jakub Majczak klasa 5a

GRATULUJEMY!!!

21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Data obchodów nawiązuje do tragicznych wydarzeń z 1952 roku, kiedy to pięciu studentów uniwersytetu w Dhace (Bangladesz) zginęło podczas demonstracji, której  celem była walka o nadanie językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

W naszej historii były trudne czasy, kiedy Polacy nie mogli się swobodnie posługiwać  językiem ojczystym. Doceńmy więc nasz piękny i  zróżnicowany język i poprawnie się nim posługujmy.

Nasi uczniowie wykazali się wyjątkową kreatywnością i  ułożyli rymowanki dotyczące poprawnej wymowy, które wyeksponowane zostały na gazetkach umieszczonych na parterze. Jest to dobra( i pouczająca)  lektura na długie przerwy!

Uczniowie radzą m. innymi

Kto poprawnie zdanie składa
Ten się ładnie wypowiada!
Żeby być mistrzem słowa potrzebna mądra głowa!
Mów  dziś do mnie ładnie proszę,
Bo ja brzydkich słów nie znoszę!
Savoir vivre językowy to klucz do pięknej rozmowy !
Kiedy mówisz do mnie ładnie, twoja mowa serce kradnie!
Mam dziś w głowie mądre słowa
Kulturalna moja mowa!
Nie przeklinaj dobra rada , bo to nie wypada!

PS. Zapraszamy do udziału w konkursach: plastycznym i literackim dotyczących kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach życia codziennego. Termin składania prac -11.03.2022r

.Samorząd Uczniowski