Konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi „Planeta vs.Plastik”

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego na plakat z okazji Dnia Ziemi

I.   Organizatorzy – SU wraz z opiekunami

II.   Adresaci: uczniowie klas 0 – 7 PSP nr 1 w Brzesku

III.  Cele konkursu:
– rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni u młodzieży
– zachęcanie młodzieży do prezentowania własnej twórczości plastycznej
– świętowanie Dnia Ziemi
– zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem
– uwrażliwienie młodzieży na potrzeby ochrony naszej planety.

IV. Technika i format plakatu: prace plastyczne płaskie, wykonane dowolną techniką plastyczną, format A4, plakat powinien być zgodny z tematem!

V.Termin oddania prac: 18.04.2024 r.

VI. Miejsce oddawania prac: pokój nauczycielski, panie Barbara Ćwioro i Judyta Kelner – Sukiennik

VII. Prace powinny być wykonane samodzielnie, nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane.

VIII. Prace należy opisać  na odwrocie plakatu: imię, nazwisko, klasa

IX. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

X. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Organizatora komisja..Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę: zgodność pracy z tematem, pomysł, oryginalność, estetykę.

 XI. Ogłoszenie wyników nastąpi do 22.04.2024 roku.

XII. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły.

XIII. Laureaci konkursu w kat. klas 0-3 oraz 4-7 otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe 

Uwagi końcowe:

Prace oddane na konkurs przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!