Konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi „Planeta vs.Plastik”

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego na plakat z okazji Dnia Ziemi

I.   Organizatorzy – SU wraz z opiekunami

II.   Adresaci: uczniowie klas 0 – 7 PSP nr 1 w Brzesku

III.  Cele konkursu:
– rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni u młodzieży
– zachęcanie młodzieży do prezentowania własnej twórczości plastycznej
– świętowanie Dnia Ziemi
– zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem
– uwrażliwienie młodzieży na potrzeby ochrony naszej planety.

IV. Technika i format plakatu: prace plastyczne płaskie, wykonane dowolną techniką plastyczną, format A4, plakat powinien być zgodny z tematem!

V.Termin oddania prac: 18.04.2024 r.

VI. Miejsce oddawania prac: pokój nauczycielski, panie Barbara Ćwioro i Judyta Kelner – Sukiennik

VII. Prace powinny być wykonane samodzielnie, nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane.

VIII. Prace należy opisać  na odwrocie plakatu: imię, nazwisko, klasa

IX. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

X. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Organizatora komisja..Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę: zgodność pracy z tematem, pomysł, oryginalność, estetykę.

 XI. Ogłoszenie wyników nastąpi do 22.04.2024 roku.

XII. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły.

XIII. Laureaci konkursu w kat. klas 0-3 oraz 4-7 otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe 

Uwagi końcowe:

Prace oddane na konkurs przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata obchodzone 22 kwietnia. Każdego roku uczniowie naszej szkoły aktywnie włączają się w obchody tego święta, aby pokazać jak ważne jest dbanie o naszą planetę. W tym roku uczniowie klasy 4b przygotowali przedstawienie pt. „Eko Kapturek” poświęcone trosce o przyrodzie. Zaprezentowane zostały Targi Mody na których zobaczyliśmy ciekawe propozycje „ z czym iść na zakupy?” A na koniec?…rozstrzygnięcie szkolnych konkursów ekologicznych:

Plastyczny Moja Eko Torba:

wyróżnienie oddział 0: Julia Golonka, Julia Romuzga, Magdalena Czechowicz
I miejsce – Stefania Kociołek klasa 1a
II miejsce – Małgorzata Romuzga klasa 4b
III miejsce – Tytus Kociołek klasa 2b

Test Wiedzy o Polskich Parkach Narodowych

I miejsce – Aleksandra Koper klasa 6
II miejsce – Julia Kopytko klasa 8
III miejsce – Aleksandra Przepiórka klasa 5

Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

Dnia 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest światowy Dzień Ziemi. Tegoroczne hasło brzmi „ Zainwestuj w Naszą Planetę”. Dzień ten  po raz pierwszy obchodzono  w dniu 22 kwietnia 1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu otaczającego nas środowiska. W tym dniu ludzie całego świata zastanawiają się, jakich spustoszeń na swojej planecie dokonał człowiek, jakie są skutki i jak to można zmienić. Tego dnia każdy z nas powinien pomyśleć, co może zrobić w swoim najbliższym środowisku, aby ulżyć Ziemi i zaprzyjaźnić się z nią….

Do celebracji tego wydarzenia przyłączyła się i nasza szkoła😊 Rozpoczęliśmy pięknym pokazem mody ekologicznej przygotowanym przez klasę 2, następnie przedstawieniem, a na koniec miłym akcentem: wręczeniem nagród laureatom w konkursach ekologicznych.

Test Wiedzy Ekologicznej: laureaci

Piotr Sukiennik (klasa 4)
Julia Płaneta (klasa 5)
Jakub Grzebieniarz (klasa 7)

Recyklingowa Fabryka Zabawek

Kategoria: klasy 1 – 3
1 miejsce – Krzysztof Reszczyński
2 miejsce – Karolina Mida
3 miejsce – Tytus Kociołek oraz Oliwia Ledzińska

Kategoria: klasy 4 – 7
1 miejsce – Jakub Reszczyński
2 miejsce – Nikola Szczupak
3 miejsce – Marcelina Topolska

Recyklingowa Fabryka Zabawek pokazała jakich mamy kreatywnych uczniów😉 Pojawiły się lalki, roboty, samochody, zwierzęta, książki, a to wszystko wykonane z butelek, puszek, kartonów i wielu innych niepotrzebnych już materiałów!

Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły tak licznie uczestniczyli we wszystkich zmaganiach konkursowych i wykazali się dużą wiedzą, kreatywnością i umiejętnościami. To był wspaniały dzień i mamy nadzieję, że zaowocuje wrażliwością i mądrym postępowaniem wobec naszej Matki Ziemi😊

Konkursy dotyczące ekologii

Światowy Dzień Ziemi

Dnia 22 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji zapraszamy wszystkich chętnych i kreatywnych uczniów do ekologicznych konkursów😊

  • Test wiedzy ekologicznej dla klas 4-7 

Uczestnicy konkursu będą samodzielnie pisać test wiedzy z zakresu: ekologii, problemów ochrony środowiska, zjawisk globalnych (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia wody), klimatu Ziemi (budowa atmosfery, rodzaje i skutki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego), sposobów ochrony klimatu Ziemi (racjonalne gospodarowanie odpadami, segregacja śmieci, odnawialne źródła energii, oszczędzanie energii), form ochrony przyrody w Polsce (ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, parki narodowe).

Konkurs odbędzie się dnia 20.04.

Szczegóły konkursu – regulamin i zapisy prowadzi organizator p. Barbara Ćwioro

  • Konkurs plastyczny „Recyklingowa Fabryka Zabawek” dla klas 1-3 oraz 4-7

Konkurs  polega na wykonaniu modelu EKO – zabawki, której dajemy nową funkcjonalność, tzw. drugie życie. Zabawka powinna być wykonana  z odpadów np. butelki plastikowe, opakowania, puszki, kartony  

Podpisane prace każdego uczestnika (imię, nazwisko, klasa) powinny być przekazane do dnia 20.04 do organizatora p. Barbary Ćwioro

Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona jury powołane przez organizatora. Jury będzie zwracało uwagę na estetykę wykonania, zgodność wykonania z złożeniami konkursu, różnorodność wykorzystanych materiałów,  wkład pracy oraz samodzielność wykonania. Autorzy najlepszych (w każdej kategorii wiekowej) prac otrzymają dyplomy, nagrody oraz oceny celujące cząstkowe z przyrody lub geografii 😊

Laureatów wszystkich konkursów poznamy 22 kwietnia  podczas obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole. Zapraszamy wszystkich do udziału!